Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromshakeme shakeme vianieobecnosc nieobecnosc
1868 2a43 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viainyou inyou
8608 ba64 500
Reposted frombrumous brumous vianieobecnosc nieobecnosc
2683 d9f1 500
Reposted fromoll oll viainyou inyou
6505 7b9a 500
Reposted fromnyaako nyaako viainyou inyou
9658 d3a9 500
Reposted fromGreyscale Greyscale vianaich naich

Kiedy ludzie są jeszcze dziećmi, oceniają powagę sytuacji, obserwując swoich rodziców. Gdy się przewracasz i nie możesz się zdecydować, czy bardzo cię boli, czy też nie, spoglądasz na rodziców. Jeżeli wyglądają na zmartwionych i biegną w twoim kierunku, zaczynasz płakać. Jeśli zaczynają się śmiać i mówią: „Nic się nie stało”, wstajesz i przechodzisz nad sprawą do porządku dziennego.

Cecelia Ahern – Love, Rosie

— za: https://tiny.pl/t18cc
Reposted fromzielono zielono viaCannonball Cannonball
Reposted fromshakeme shakeme viafenoloftaleina fenoloftaleina
8869 cd2e 500
Reposted fromzelbekon zelbekon vianaich naich
6689 e120 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianieobecnosc nieobecnosc
9827 5b4d 500
Reposted frombrumous brumous viafenoloftaleina fenoloftaleina
6783 e27b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianieobecnosc nieobecnosc
6784 9ffa 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianieobecnosc nieobecnosc
9805 b282 500
Reposted frombrumous brumous viainyou inyou
6730 80cb 500
Reposted fromexistential existential viainyou inyou
9025 18e4 500
Reposted fromTocdzieki Tocdzieki viaembrace embrace
1048 3b4b 500
Reposted fromdatfeel datfeel viaembrace embrace
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
— myfuckingreality.soup.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasyrena syrena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl