Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0280 555a 500
6145 bbf8 500
Reposted frompiehus piehus viasleepingsickness sleepingsickness
3622 22b8 500
Reposted frombiru biru viawasnae wasnae
8605 f057 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viacavebear cavebear
4795 f2ab
Reposted fromdoedeer doedeer vialekkaprzesada lekkaprzesada
9767 8186 500
Reposted fromsunlight sunlight viasanczo sanczo
4899 1024
Reposted fromilovemovies ilovemovies viatwardziel twardziel
1523 cd17
Reposted fromfungi fungi viacavebear cavebear
1199 000d 500
Reposted fromteijakool teijakool viaJoschIsAGeek JoschIsAGeek
0526 8141
Reposted fromGIFer GIFer viaWinterwarez Winterwarez
Moglibyśmy po prostu porozmawiać? No wiesz, usiąść, zapytać co tam, wypić wino, opowiedzieć parę historii. Tak zwyczajnie, pogadać.
— jak dawniej
Reposted fromalmostlover almostlover viaWinterwarez Winterwarez
3433 3270 500
Reposted fromczinok czinok
Wiesz, z moją mamą zgadzam się w niewielu, bardzo niewielu sprawach, ale kiedyś powiedziała jedną niesłychanie mądrą rzecz: Jeśli dwoje ludzi ma być ze sobą, to stanie się tak niezależnie od wszystkiego. A jeśli gdzieś zapisane jest, że nie są dla siebie przeznaczeni, to cokolwiek by się robiło, prędzej czy później się taki związek rozpadnie. Wynika z tego, że nie powinniśmy próbować zawracać kijem Wisły, tylko czasem dać się porwać nurtowi wydarzeń. Co ma być, to będzie. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego sobie w życiu ułożyć i zaplanować.
— Jakub Małecki
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaSkydelan Skydelan
6128 5f6b 500
Reposted fromoll oll viaannanobody annanobody
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaSkydelan Skydelan
(...) nie do końca potrafię się cieszyć. Cały czas drżę, że jeśli za bardzo się ucieszę, spotka mnie jakaś kara.
— Kasia Nosowska w wywiadzie dla focus.pl
Reposted frombylejaka bylejaka viaSkydelan Skydelan
8581 85a4 500
rupi kaur
Reposted fromnutt nutt viaannanobody annanobody
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl