Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6493 6fbf
Reposted fromdontbemad dontbemad viazzuuoo zzuuoohow I plan to live my life
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viakarolinnaa karolinnaa
1356 54b7
Reposted fromjestemzero jestemzero viahardbitch hardbitch
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viapouler pouler
7347 a123 500
Reposted fromumorusana umorusana viapouler pouler
7089 60d1
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viakundel kundel
4541 a861
Reposted fromthegirl thegirl viakundel kundel
5881 0ef9 500
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.

~Marek Hłasko
— true story!!
Nie potrafię pisać o sobie. Jak piszę o zaletach, wydaję mi się, że się przechwalam. Jak o wadach, że tekst jest jak prośba o przygarnięcie.
— zaadoptujfaceta
6840 1497 500
jedynym złym krokiem jest ten niezrobiony!
[przyklejone w tramwaju, 8 X '13]
Reposted fromholdyourbreath holdyourbreath viapoolun poolun
8510 9d41

Who did it better?

Reposted frommyry myry viaankin ankin
3654 c142 500
Reposted fromgodtiertavros godtiertavros viawitam witam
0165 feea
Reposted fromGIFer GIFer viacynamon cynamon
8269 c746
Reposted fromcalifornia-love california-love viacynamon cynamon
8162 b8d3 500

unboxingearth:

Yuanyang rice terraces, Yunnan, China

Reposted fromvibetechs vibetechs viaknackigerapfel knackigerapfel

Życie jest brudnym piekłem i ludzie wszystko gnoją. Największe przerażenie ogarnia wtedy, kiedy czujesz, że w twoim życiu zaczyna się coś dobrego. Przymykasz oczy i widzisz, jak wszystko idzie w błoto. Jak we wszystko wtrącają się podli i głupi; jak wszystko pomału umiera; jak wszystkiego trzeba będzie potem żałować. Kochasz i widzisz zdradę; czujesz, że zaczynasz kochać, i widzisz, jak ten człowiek od ciebie odchodzi. Wtedy dopiero można naprawdę zrozumieć, czym jest strach.

— Marek Hłasko "Port Pragnień"
Reposted fromyveee yveee viamousseline mousseline
2799 f882 500
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viamrpaf mrpaf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl