Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7933 3440 500
Reposted frompannakreatura pannakreatura vialexxie lexxie
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater vialexxie lexxie
7031 5840
Reposted fromniewychowana niewychowana viaover-land over-land
6272 4079
6393 2619
Reposted fromExploreDreamDiscover ExploreDreamDiscover viaxal xal
Zostań, nie powiem ci
Że to miłość
Choć jesteś wszystkim czego w życiu trzeba mi
— KORTEZ
1712 7204 500
BOXES
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss viaxal xal
2957 1287 500
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viasoundaddicted soundaddicted
6826 34e9
Reposted fromlubieplacki lubieplacki viateardrop teardrop
1407 67f3
Reposted fromoutline outline viatishka tishka
2370 742f 500

applepicker:

he tried his best

Reposted fromniedopalek niedopalek viatishka tishka
2465 ecb8
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaowieczka owieczka
Na naszej planecie żyje pięć miliardów ludzi, tymczasem człowiek zakochuje się w jakiejś jednej osobie i nie wiadomo dlaczego, nie chce jej zmieniać na żadną inną.
— Jostein Gaarder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaesperer esperer
4731 1b49
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viabercik bercik
Uczucia w stosunku do ludzi są inne. Zawsze po trochu ulegają zmianom, dopasowując się do partnera. Uczucia chwieją się, wahają, wzrastają, znikają, są negowane, ranione. Nie można tego świadomie kontrolować.
— Haruki Murakami, "Tańcz, tańcz, tańcz"
Reposted fromskrzacik skrzacik viaCannonball Cannonball
0422 cd22 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaziemniaki ziemniaki
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabercik bercik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl