Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9697 9e94 500
Reposted fromHanoi Hanoi viarani rani
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse - "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackheartgirl blackheartgirl
2087 c033
Reposted fromtgs tgs viajeszczenie jeszczenie
7794 b281
Reposted fromdeviate deviate viaBrilliant Brilliant
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— Elisabeth Gaskell ‘Północ i Południe
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaBrilliant Brilliant
4673 2173
Reposted fromkarahippie karahippie vianezavisan nezavisan
4579 e5d6
Reposted fromkarahippie karahippie vianezavisan nezavisan
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromtaSowa taSowa viapyotrus pyotrus
Gdybym miał kiedyś napisać książkę o miłości, składałaby się ona z jednego zdania, którego sens miażdży mnie od środka: nigdy nie wiesz, który pocałunek będzie tym ostatnim.
— idź sobie
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viapyotrus pyotrus
0310 8755
Reposted fromolaosa olaosa viacontrolled controlled
2899 ddcb 500
9294 fd0f 500
Reposted fromkyky kyky viaskonfundowane skonfundowane
Ludzie często w nocy mają zupełnie inne emocje niż rano.
— J.L Wiśniewski "Los powtórzony".
Reposted fromakrew akrew viapyotrus pyotrus
Sens mojej egzystencji? Gromadzenie złudzeń.
— Emil Cioran - Zeszyty 1957- 1972
Reposted fromintotheblack intotheblack viapyotrus pyotrus
5160 a322
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viabajaderra bajaderra
5447 ffc0
Reposted fromxalchemic xalchemic viabajaderra bajaderra
Bo widzi pan... ja chyba byłam w panu trochę zakochana.
— Victor Hugo
Reposted fromncmsp ncmsp viabajaderra bajaderra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl